Impressum

Tyto webové stránky provozuje

 

BOC Products & Services AG
Operngasse 20b
1040 Wien
Österreich 

 

Tel.: +43-1-905 10 71-0
Fax: +43-1-905 10 71-1007
E-Mail: boc(at)boc-group.com

 

Sídlo soudu: Handelsgericht Wien
Číslo firemního rejstříku: FN 262 953x
UID Nr.: ATU 61826509
Člen hospodářské komory Wien 

 

Představenstvo:
Dr. Franz Bayer
Dr. Harald Kühn
Dr. Christian LICHKA

 

Předmět podnikání

BOC Group je poradenská a softwarová společnost, která se specializuje na manažerská řešení, založená na IT. 

 

Základní zaměření webových stránek

Webové stránky BOC Information Technologies Consulting AG slouží v první řadě jako informační zdroj pro zákazníky a zájemce. Kromě toho poskytuje našim strategickým partnerům a registrovaným uživatelům centrum pro stahování dokumentů. 

 

Jazyková rovnoprávnost

Pokud je na stránkách BOC Group označení osob v mužském rodě, vztahuje se toto na muže i ženy stejným způsobem. 

 

Copyright © BOC Products & Services AG

Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto dokumentu podléhá autorskému právu. Používání, jakož i změny, zkrácení, rozšiřování a doplňování vyžaduje předchozí písemný souhlas BOC Products & Services AG, Wien. Jakékoliv rozmnožování je povoleno pouze za podmínky, že na rozmnoženém dokumentu zůstane zachováno označení původu. Každé rozmnožování nebo překlad si vyžaduje předchozí písemné povolení BOC Products & Services AG, Wien. 

 

Značky

BOC, logo BOC a všechny produkty, názvy produktů a loga produktů BOC jsou registrovanými známkami BOC Products & Services AG. © BOC Products & Services AG. Všechna práva vyhrazena. 
 

Všechny ostatní značky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.