BOC Group

BOC Group je jednou z vedoucích společností v oblasti manažerských nástrojů využívajících IT
a nabízí poradenské služby v oblastech strategického řízení, řízení podnikových procesů a řízení IT. Hlavní sídlo společnosti se nachází ve Vídni a díky našim dalším společnostem v Německu, Řecku, Irsku, Polsku, Španělsku a Švýcarsku působíme po celém světě.

Produkty z našeho BOC Management Office, zejména nástroj pro řízení procesů ADONIS
a nástroj pro řízení IT architektury a služeb ADOit, jsou úspěšně využívány jak v mezinárodních koncernech, tak i v malých a středních podnicích.

Naše produkty: BOC Management Office

BOC Management Office je komplexní soubor nástrojů, který poskytuje podporu při zavádění
a prosazování Vašich manažerských přístupů, založených na IT v podniku. V tomto souboru je sjednoceno odborné a technické Know-how z oblastí strategického a výkonnostního řízení, řízení podnikových procesů a dodavatelských vztahů a řízení služeb IT. Pomocí produktů BOC Management Office mohou být individuálně a rychle zobrazovány jak specifické scénáře, tak je zabezpečeno i jejich rozšíření do dalších podnikových domén.

Optimální využití softwarových produktů BOC Management Office podporujeme implementací, poradenstvím a školením, jakož i podporou v běžném provozu. Další informace naleznete v oblasti služeb.

ADOscore

Metodika
Na základě zásad BSC je i metodika ADOscore  založena na důsledném propojení strategie a řízení výkonnosti. ADOscore podporuje tyto metody a přístupy a tím podporuje i implementaci Balanced Scorecards, výkonnostní řízení a další obdobné scénáře podnikového řízení.

 

Aplikační scénáře
Aplikační scénáře ADOscore jsou zaměřeny na realizaci standardů a zásad v oblasti strategického
a výkonnostního řízení. Tyto scénáře jsou v zásadě rozděleny do dvou částí, strategického řízení
a výkonnostního řízení.

 

Reporting & Controlling Cockpit
Management portál podporuje necentrální, celopodnikové pojímání a harmonizované řízení vzájemných souvislostí. Controlling Cockpit umožňuje v kterékoliv době zjišťovat, přehledně monitorovat, ale
i  graficky znázorňovat výsledky podniku a veškeré další odpovídající informace. 

ADOscore - Strategické a výkonnostní řízení
Komunikace v rámci podnikové strategie a vytváření transparentnosti a přehlednosti v podnikovém řízení jsou centrálním řídícím nástrojem pro soustavné zajišťování budoucnosti podniku.  Velice důležitým faktorem je mít v pravý čas k dispozici správné údaje, aby bylo možné včas a správně přijímat důležitá rozhodnutí. V této souvislosti vystupuje do popředí využívání nástroje ADOscore, který napomáhá pomocí IT realizovat jednotlivé kroky. ADOscore nabízí možnost  efektivně
a cílevědomě rozvíjet a úspěšně realizovat výkonnostní řízení a metodu Balanced Scorecard.

Product Folder

ADONIS

ADONIS - Řízení podnikových procesů
Základním posláním nástroje ADONIS je, soustavně zlepšovat v rámci podniku procesní výkonnost (Business performance), jakož i vytvářet fundovaný základ pro přijímání rozhodnutí v rámci integrovaného systému řízení. ADONIS představuje významnou podporu při tvorbě a dokumentaci procesních map, při  optimalizaci procesů, při restrukturalizaci a snižování nákladů a výdajů v podniku.

 

MetodaZáklad ADONISu představuje rámec BPMS (Business Process Management Systems) pro řízení procesů. Jednotlivé koncepty jsou založeny na přesně definovaných fázích a permanentní koloběhu.

 

Aplikační scénáře
ADONIS vytváří podporu při realizaci nejrůznějších cílů a scénářů řízení podnikových procesů: tyto aplikační scénáře představují  široké pole působnosti a možností využití funkcionalit ADONIS. Více…

Product Folder

Community Edition

ADOlog

ADOlog - Nástroj pro řízení dodavatelského řetězce
ADOlog  představuje intuitivní a rozsáhlý nástroj k vytvoření transparentnosti Vašich současných
a budoucích dodavatelských vztahů a tuto využít jako základ pro další optimalizaci. Pro managery dodavatelských vztahů představuje ADOlog  nástroj pro řízení a rozhodování, který pomůže rychleji dosáhnout stanovené rentabilní a výkonnostní cíle.

Product Folder

ADOit

ADOIT - Tool für Enterprise Architecture Management
Orientace na služby, efektivita zdrojů a komplexnost IT, to jsou základní cíle úspěšného řízení IT podniku s využitím nástroje ADOit. Řízení podnikové architektury a služeb IT je založeno
na soustavném zavádění Best Practices a referenčních modelů v rámci podniku. 

 

Metodika, která je základem ADOit, se orientuje na základní principy světově uznávaných standardů a Best Practices, jako jsou např.. Zachman, TOGAF, CobiT a ITIL.


Aplikační scénáře ADOit jsou zaměřeny na realizaci řídících zásad v oblasti IT-Governance, IT-Servicemanagement a EAM.

Product Folder

Community Edition

Naše poradenské služby: Portfolio služeb BOC

Naše služby jsou standardizovány a na základě toho si uvědomujeme individuální požadavky zákazníka v nejvyšší kvalitě. Používáme osvědčené praktiky: postupy založené na zkušenostech BOC a mezinárodních standardech. Služby v jednotlivých zákaznických scénářích jsou jen tehdy úspěšné a přinášejí maximální hodnotu pro zákazníka, pokud je dosaženo účinné využívání zdrojů v kombinaci standardizovaných aplikačních znalostí a individuálního řešení.

Naše portfolio služeb BOC nabízí přehled všech našich služeb ve strategickém a výkonnostním řízení, řízení podnikových procesů a dodavatelských vztahů, jakož i i řízení IT. Modulární složení portfolia Vás podpoří při volbě kategorií služeb. Pro realizaci Vašich požadavků a cílů, jsme připraveni poskytnout vám podrobný popis veškerých služeb, které nabízíme.

Naše základní kompetence – nástroj vašeho  úspěchu

Návrh, implementace, zlepšování, změny, školení a controlling

?

OTÁZKY?

Gerhard Schweng

T +43-1-905 10 81-0
F +43-1-905 10 81-2007
E info@boc-at.com